oh_bn_3
oh_bn_4
oh_bn_2

מן הטלויזיה

עו"ד אודליה חן בראיון ל"חדר החדשות" בנושא העלייה באחוז הגירושין בתקופת החגים

עו"ד אודליה חן בראיון ל"חדר החדשות" בנושא פרשנות להצעת חוק

עו"ד אודליה חן השתתפה בסדרה "בטבעת זו" בהנחיית גלית גוטמן בערוץ 10